WATERCOOLER SOLUTIONS ONDERDEEL VAN HABITAT SOLUTIONS
Altijd de juiste waterkoeler voor de beste prijs

Waterkoeler / Filosofie Watercooler Solutions / Duurzame, milieuvriendelijke waterkoelers


Duurzame & milieuvriendelijke watercoolers

Een belangrijk speerpunt in onze dienstverlening is om duurzame, milieubewuste watercoolers te leveren. Wij zeggen heel bewust NEE tegen waterkoelers met flessen, deels vanwege de enorme kosten die hier vaak mee gepaard gaan maar vooral ook vanwege de enorme belasting die deze waterkoeler flessen vormen voor het milieu. Ons alternatief? Leidingwatercoolers of fleswatercoolers met een navulbaar watervat

Ons streven is om waterkoelers op de markt te brengen die een minimale impact hebben op het milieu. We letten daarbij zowel op materiaalgebruik, levensduur als op energieverbruik. 

Zeg ook NEE tegen waterflessen

Laat u niet verleiden door aanbiedingen voor flessenwaterkoelers en zeg samen met ons NEE tegen waterkoeler flessen. Onze watercoolers zijn een betere keuze voor het milieu (én voor uw portemonnee!). In een maatschappelijk verantwoord waterbeleid is het eigenlijk niet te verantwoorden als u kiest voor een watercooler met flessen. 

Waterflessen en kosten voor het milieu

Los van de exorbitant hoge prijzen die waterleveranciers vragen voor waterkoeler flessen, is de enorme milieubelasting onze voornaamste reden om geen waterkoelers aan te bieden met watervaten. Als elk bedrijf net als wij waterflessen in de ban zou doen zou dit wereldwijd miljoenen tonnen plastic afval schelen.

Waterwinning bedreigt ecosystemen wereldwijd

De waterindustrie bedreigt ecosystemen wereldwijd. Grote water multinationals beheren tegenwoordig de grootste (grond) waterbronnen. Ze halen meer water uit de grond dan er op natuurlijke wijze wordt aangevuld. Dit brengt nabij gelegen waterstromen, waterputten en boerderijen in gevaar. 

Productie vraagt 2,5% wereldwijde olieproductie

De productie van 1 liter flessenwater kost 3 liter water. De productie vergt daarnaast grote hoeveelheden olie en zorgt voor een enorme CO2 uitstoot. 

Jaarlijks wordt wereldwijd zo'n 2,7 miljoen ton plastic vervaardigd voor de flessenwaterindustrie. Hiervoor wordt maar liefst 2,5% van de olieproductie gebruikt. Alleen in de VS vraagt de productie van waterflessen al ruim 17 miljoen olievaten per jaar (excl. transport!) en leidt dat tot een CO2 uitstoot van bijna 2,5 miljoen CO2.

Transport zorgt voor enorme CO2 uitstoot

Water wordt lokaal gebotteld en vervolgens wereldwijd vervoerd en gedistribueerd. De productie, verpakking en het transport van verpakt drinkwater zorgt in Nederland alleen al voor 300 keer meer CO2 uitstoot dan dezelfde hoeveelheid kraanwater.

Afval: 75% wordt niet gerecycled!

Jaarlijks belanden er miljoenen plastic waterflessen bij het afval. Nog geen kwart hiervan wordt gerecycled. Dit betekent dat ruim 75% (!) op de vuilstort beland waar het honderden jaren blijft liggen. Dit afval wordt vervoerd naar landen als China wat leidt tot een nog hogere CO2 belasting dan al gemoeid is met de productie en het vervoer van de flessen. 

Een groot deel van het afval belandt bovendien als zwerfvuil in de natuur. Oceanen liggen vol plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit zorgt voor ernstige verontreiniging van het water wat enorm schadelijk is voor flora en fauna.


Bronnen:

nudge.nlkraanwateruniversiteit.nldopper.nlvoedlink.nlzerohedge.com


Onze speerpunten